Correspondance Régiment - Brigade - DivisionRégiments d'active
RI BI DI
1°RI 2°BI 1°DI
2°RI 40°BI 20°DI
3°RI 58°BI 29°DI
4°RI 17°BI 9°DI
5°RI 12°BI 6°DI
6°RI 69°BI
Juin 1915 : 245°BI
35°DI
Juin 1915:123°DI
7°RI 65°BI
Juil 1915 : 262°BI
33°DI
Juil 1915:131°DI
8°RI 4°BI 2°DI
9°RI 65°BI 33°DI
10°RI 30°BI 15°DI
11°RI 66°BI 33°DI
12°RI 72°BI
Juin 1915 : 245°BI
36°DI
Juin 1915:123°DI
13°RI 32°BI 16°DI
14°RI 67°BI
Juil 1915 : 262°BI
34°DI
Juil 1915:131°DI
15°RI 64°BI 32°DI
16°RI 50°BI 25°DI
17°RI 25°BI 13°DI
18°RI 72°BI 36°DI
19°RI 44°BI 22°DI
20°RI 66°BI 33°DI
21°RI 26°BI 13°DI
22°RI 55°BI 28°DI
23°RI 82°BI 41°DI
24°RI 11°BI 6°DI
25°RI 39°BI 20°DI
26°RI 21°BI 11°DI
27°RI 30°BI 15°DI
28°RI 11°BI 6°DI
29°RI 32°BI 16°DI
30°RI 56°BI 28°DI
31°RI 20°BI 10°DI
32°RI 35°BI 18°DI
33°RI 3°BI 2°DI
34°RI 71°BI 36°DI
35°RI 28°BI 14°DI
36°RI 10°BI 5°DI
37°RI 22°BI 11°DI
38°RI 49°BI 25°DI
Juin 1915:120°DI
39°RI 9°BI


Juil 1915: 260°BI
5°DI
dec 1914 :
Div Tassin
Juil 1915:130°DI
40°RI 59°BI 30°DI
41°RI 38°BI
Juil 1915 : 261°BI
19°DI
Juil 1915:131°DI
42°RI 28°BI 14°DI
43°RI 1°BI 1°DI
44°RI 27°BI 14°DI
45°RI Mobilisation: 8°BI


4°DI
6 sept 14: 2°CC
16 oct 14: 53°DR
Juin 1915:122°DI
46°RI 19°BI 10°DI
47°RI 40°BI 20°DI
48°RI 37°BI 19°DI
49°RI 71°BI 36°DI
50°RI 47°BI 24°DI
51°RI 6°BI 3°DI
52°RI 54°BI 27°DI
53°RI 63°BI
Juin 1915 : 248°BI
32°DI
Juin 1915:124°DI
54°RI 23°BI 12°DI
55°RI 60°BI
Juin 1915 : 251°BI
30°DI
Juin 1915:126°DI
56°RI 29°BI 15°DI
57°RI 70°BI 35°DI
58°RI 59°BI 30°DI
59°RI 68°BI 34°DI
60°RI 27°BI 14°DI
61°RI 60°BI 30°DI
62°RI 43°BI 22°DI
63°RI 45°BI 23°DI
64°RI 41°BI 21°DI
65°RI 41°BI 21°DI
66°RI 35°BI 18°DI
67°RI 23°BI 12°DI
68°RI 33°BI 17°DI
69°RI 21°BI 11°DI
70°RI 38°BI 19°DI
71°RI 37°BI 19°DI
72°RI 5°BI
Juin 1915 : 250°BI
3°DI
Juin 1915:125°DI
73°RI 3°BI 2°DI
74°RI 9°BI 5°DI
dec 1914:
Div Tassin
75°RI 53°BI 27°DI
76°RI 20°BI
Juin 1915 : 249°BI
10°DI
Juin 1915:125°DI
77°RI 36°BI 18°DI
78°RI 45°BI 23°DI
79°RI 22°BI 11°DI
80°RI 63°BI 32°DI
81°RI 61°BI 31°DI
82°RI 17°BI 9°DI
83°RI 67°BI 34°DI
84°RI 2°BI
Juin 1915: 243°BI
1°DI
Juin 1915:122°DI
85°RI 31°BI 16°DI
86°RI 49°BI 25°DI
Juin 1915:120°DI
87°RI 6°BI 3°DI
88°RI 68°BI 34°DI
89°RI 19°BI 10°DI
90°RI 33°BI 17°DI
91°RI 7°BI
Juin 1915 : 250°BI
4°DI
Juin 1915:125°DI
92°RI 52°BI 26°DI
93°RI 42°BI 21°DI
94°RI 83°BI 42°DI
95°RI 31°BI 16°DI
96°RI 61°BI 31°DI
98°RI 50°BI 25°DI
97°RI 88°BI 44°DI/77°DI
99°RI 55°BI 28°DI
100°RI 48°BI
Juin 1915 : 256°BI
24°DI
Juin 1915:128°DI
101°RI 13°BI
Juin 1915 : 247°BI
7°DI
Juin 1915:124°DI
102°RI 13°BI
7°DI
103°RI 14°BI 7°DI
104°RI 14°BI 7°DI
105°RI 51°BI 26°DI
106°RI 24°BI 12°DI
107°RI 46°BI 23°DI
108°RI 47°BI 24°DI
109°RI 26°BI 13°DI
110°RI 4°BI 2°DI
111°RI 57°BI 29°DI
112°RI 57°BI
Juin 1915 : 251°BI
29°DI
Juin 1915:126°DI
113°RI 18°BI 9°DI
114°RI 34°BI 17°DI
115°RI 16°BI 8°DI
116°RI 43°BI 22°DI
117°RI 16°BI 8°DI
118°RI 44°BI 22°DI
119°RI 12°BI 6°DI
120°RI 87°BI 4°DI
121°RI 51°BI 26°DI
122°RI 62°BI 31°DI
123°RI 69°BI 35°DI
124°RI 15°BI
Juin 1915 : 247°BI
8°DI
Juin 1915:124°DI
125°RI 34°BI 17°DI
126°RI 48°BI 24°DI
127°RI 1°BI 1°DI
128°RI 5°BI 3°DI
129°RI 10°BI 5°DI
130°RI 15°BI 8°DI
131°RI 18°BI
Juin 1915 : 249°BI
9°DI
Juin 1915:125°DI
132°RI 24°BI 12°DI
133°RI 82°BI 41°DI
134°RI 29°BI 15°DI
135°RI 36°BI 18°DI
136°RI 39°BI 20°DI
137°RI 42°BI 21°DI
138°RI 46°BI 23°DI
139°RI 52°BI 26°DI
140°RI 53°BI 27°DI
141°RI 58°BI 29°DI
142°RI 62°BI
Juin 1915 : 248°BI
31°DI
Juin 1915:124°DI
143°RI 64°BI 32°DI
144°RI 70°BI 35°DI
145°RI Maubeuge  
146°RI 77°BI 39°DI
147°RI 7°BI 4°DI
148°RI Mobilisation: 8°BI
3 oct 14: 1°BI
14 fev 15 : 8°BI
4°DI
1 sept 14: 53°DR
3 oct 14 : 1°DI
9 dec 14 : 4°DI
Juin 1915:122°DI
149°RI 85°BI 43°DI
150°RI 80°BI 40°DI
151°RI 84°BI 42°DI
152°RI 81°BI 41°DI
dec 1914 : 66°DR
153°RI 77°BI 39°DI
154°RI 79°BI 40°DI
155°RI 79°BI 40°DI
156°RI 78°BI 39°DI
157°RI 89°BI 44°DI/76°DI
158°RI 85°BI 43°DI
159°RI 88°BI 44°DI/77°DI
160°RI 78°BI 39°DI
161°RI 80°BI 40°DI
162°RI 84°BI 42°DI
163°RI 89°BI
Juin 1915 : 97°BI
44°DI/76°DI
164°RI Verdun
Juil 1915 : 144°BI

Juil 1915 : 72°DI
165°RI Verdun
Juil 1915 : 144°BI

Juil 1915 : 72°DI
166°RI Verdun
Juil 1915 : 264°BI
 
Juil 1915:132°DI
167°RI Toul
Juin 1915 : 255°BI

Juin 1915:128°DI
168°RI Toul
Juin 1915 : 255°BI

Juin 1915:128°DI
169°RI Toul
Juin 1915 : 256°BI
 
Juin 1915:128°DI
170°RI Epinal
fev 1915 : 95°BI
 
Fev 1915 : 48°DI
171°RI Belfort
Juin 1915 : 254°BI

Juin 1915:127°DI
172°RI Belfort
Juin 1915 : 253°BI

Juin 1915:127°DI
173°RI 59°BI

Juin 1915 : 252°BI
30°DI
23 nov 14: 12°DI
Juin 1915:126°DI
174°RI
Fev 1915 : 95°BI
fev 1915 : 48°DI
175°RI


176°RI
Mars 1915 :
B. metropolitaine
Mar 1915:156°DI
Régiments de réserve
RI
BI
DR ou CA
201°RI

Juin 1915 : 2°BI
1°CA
juin 1915:1°DI
202°RI
120°BI
60°DR
203°RI
130°BI
65°DR
204°RI
109°BI
55°DR
205°RI
105°BI
53°DR
206°RI
135°BI
68°DR
207°RI

Juil 1915 : 65°BI
17°CA
Juil 1915 : 33°DI
208°RI
102°BI
51°DR
209°RI

Juil 1915 : 67°BI
17°CA
Juil 1915 : 34°DI
210°RI

Juin 1915 : 89°BI
8°CA
Juin 1915 : 76°DI
211°RI
133°BI
67°DR
212°RI
136°BI
68°DR
213°RI
116°BI
oct 1914: 115°BI
58°DR
oct 1914: 66°DR
214°RI
133°BI
67°DR
215°RI
131°BI
66°DR
oct 1914: 58°DR
1915 : 41°DI
216°RI
125°BI
63°DR
217°RI
142°BI
71°DR
218°RI

Juin 1915 : 72°BI
18°CA
Juin 1915 : 36°DI
219°RI
122°BI
61°DR
220°RI
133°BI
67°DR
221°RI
142°BI
71°DR
222°RI
147°BI
74°DR
223°RI
148°BI
74°DR
224°RI
106°BI
53°DR
225°RI
120°BI
60°DR
226°RI
139°BI
70°DR
227°RI

Juin 1915 : 97°BI
8°CA
Juin 1915 : 76°DI
228°RI
106°BI
53°DR
229°RI
115°BI
58°DR
oct 1914 : 66°DR
230°RI
148°BI
74°DR
231°RI
110°BI
55°DR
232°RI
117°BI
59°DR
233°RI
101°BI
51°DR
234°RI
135°BI
68°DR
235°RI
113°BI
57°DR
236°RI
105°BI
53°DR
237°RI
140°BI
70°DR
238°RI
125°BI
63°DR
239°RI

Juil 1915 : 260°BI
3°CA
Juil 1915:130°DI
240°RI
149°BI
Juin 1915 : 60°BI
75°DR
nov 1914 : 30°DI
241°RI

Juil 1915 : 261°BI
10°CA
Juil 1915:131°DI
242°RI
113°BI
57°DR
243°RI
101°BI
51°DR
244°RI
114°BI
57°DR
245°RI
104°BI
52°DR
246°RI
110°BI
55°DR
247°RI
119°BI
60°DR
248°RI
119°BI
60°DR
249°RI

Juin 1915 : 69°BI
18°CA
Juin 1915 : 35°DI
250°RI
124°BI
62°DR
251°RI
138°BI 69°DR
252°RI
128°BI
64°DR
253°RI
131°BI
66°DR
oct 1914: 58°DR
1915 : 41°DI
254°RI
138°BI
69°DR
255°RI
150°BI
Juin 1915 : 252°BI
75°DR
Juin 1915:126°DI
256°RI
115°BI
oct 1914: 116°BI
58°DR
oct 1914 : 66°DR
257°RI
136°BI
68°DR
258°RI
149°BI

Juin 1915 : 57°BI
75°DR
nov 1914 : 30°DI
juin 1915 : 29°DI
259°RI
134°BI
67°DR
260°RI
113°BI
57°DR
261°RI
150°BI
Juin 1915 : 84°BI
75°DR
Juin 1915 : 42°DI
262°RI
122°BI
61°DR
263°RI
123°BI
62°DR
264°RI
121°BI
61°DR
265°RI
121°BI
61°DR
266°RI
118°BI
59°DR
267°RI
138°BI
69°DR
268°RI

avr 1915:304°BI
9°CA
avr 1915: 152°DI
269°RI
139°BI
70°DR
270°RI

Juil 1915 : 38°BI
10°CA
Juil 1915 : 19°DI
271°RI
119°BI
60°DR
272°RI

Juin 1915 : 5°BI
2°CA
Juin 1915 : 3°DI
273°RI
102°BI
51°DR
274°RI

3°CA
275°RI
127°BI
64°DR
276°RI
110°BI
55°DR
277°RI
118°BI
59°DR
278°RI
123°BI
62°DR
279°RI
140°BI
70°DR
280°RI
132°BI

Jan 1915 : 131°BI
66°DR
dec 1914 : 41°DI
Jan 1915 : 58°DI
281°RI
132°BI

Jan 1915 : 131°BI
66°DR
dec 1914 : 41°DI
Jan 1915 : 58°DI
282°RI
109°BI
55°DR
283°RI
137°BI
67°DR
284°RI

Juin 1915 : 243°BI
1°CA
Juin 1915:122°DI
285°RI
116°BI
58°DR
286°RI
128°BI
64°DR
287°RI
137°BI
69°DR
288°RI
134°BI
67°DR
289°RI
109°BI
55°DR
290°RI

avr 1915:304°BI
9°CA
avr 1915:152°DI
291°RI
103°BI
52°DR
292°RI
126°BI
63°DR
293°RI

avr 1915:302°BI
11°CA
avr 1915:151°DI
294°RI
111°BI
56°DR
295°RI
116°BI
58°DR
296°RI
132°BI

Jan 1915 : 131°BI
66°DR
dec 1914 : 41°DI
Jan 1915 : 58°DI
297°RI
151°BI
Aout 1915 : 258°BI
71°DR
Juin 1915:129°DI
298°RI
125°BI
63°DR
299°RI
147°BI
74°DR
300°RI

Juin 1915 : 48°BI
12°CA
Juin 1915 : 24°DI
301°RI
107°BI
54°DR
7 oct 1914: 12°DI
302°RI
107°BI

Juin 1915 :129°BI
54°DR
7 oct 1914: 12°DI
Juin 1915 : 65°DI
303°RI
107°BI

Juil 1915 : 108°BI
54°DR
7 oct 1914:72°DR
Juil 1915:132°DI
304°RI
107°BI

Juin 1915 : 130°BI
54°DR
7 oct 1914: 40°DI
Juin 1915 : 65°DI
305°RI
126°BR
63°DR
306°RI
137°BI
69°DR
307°RI
124°BI
62°DR
308°RI
124°BI
62°DR
309°RI
142°BI
71°DR
310°RI
102°BI
51°DR
311°RI
129°BI
65°DR
312°RI
129°BI
65°DR
313°RI

Juin 1915 : 18°BI
5°CA
Juin 1915 : 9°DI
314°RI
117°BI
59°DR
315°RI

Juin 1915 : 13°BI
4°CA
Juin 1915 : 7°DI
316°RI
121°BI
61°DR
317°RI

Juin 1915 : 15°BI
4°CA
Juin 1915 : 8°DI
318°RI
122°BI
61°DR
319°RI
105°BI
53°DR
320°RI
104°BI
52°DR
321°RI
126°BI
63°DR
322°RI

Juin 1915 : 62°BI
16°CA
Juin 1915 : 31°DI
323°RI
135°BI
68°DR
324°RI
108°BI
54°DR
7 oct 1914: 72°DR
325°RI
117°BI
59°DR
326°RI

Juin 1915 : 48°BI

12°CA
Juin 1915 : 24°DI
327°RI
101°BI
51°DR
328°RI

Juin 1915 : 7°BI
2°CA
Juin 1915 : 4°DI
329°RI
106°BI
53°DR
330°RI
108°BI
54°DR
7 oct 1914:72°DR
Juil 1915:132°DI
331°RI

Juil 1915 : 20°BI
5°CA
Juil 1915 : 10°DI
332°RI
137°BI
69°DR
333°RI
148°BI
74°DR
334°RI
115°BI
58°DR
oct 1914 : 66°DR
335°RI
118°BI
59°DR
336°RI
120°BI
60°DR
337°RI

avr 1915:302°BI
11°CA
avr 1915:151°DI
338°RI
123°BI
62°DR
339°RI
128°BI
64°DR
340°RI
127°BI
64°DR
341°RI
130°BI
65°DR
342°RI

Juin 1915 : 63°BI
16°CA
Juin 1915 : 32°DI
343°RI
131°BI
66°DR
oct 1914: 58°DR
1915 : 41°DI
344°RI
136°BI
68°DR
345°RI
Prisonnier à Maubeuge
346°RI
145°BI
73°DR
347°RI
103°BI
52°DR
348°RI
103°BI
52°DR
349°RI
141°BI
71°DR
350°RI
112°BI
56°DR
351°RI
143°BI
72°DR
352°RI

Juil 1915 :310°BI
7°CA
Juin 1915:121°DI
353°RI
145°BI
73°DR
354°RI
111°BI
56°DR
355°RI
111°BI
56°DR
356°RI
145°BI
73°DR
357°RI
151°BI
71°DR
358°RI
141°BI
71°DR
359°RI
151°BI
Aout 1915 : 257°BI
71°DR
Juin 1915:129°DI
360°RI
140°BI
70°DR
361°RI
112°BI
56°DR
362°RI
143°BI
72°DR
363°RI
152°BI
41°DI
364°RI
144°BI
72°DR
365°RI
144°BI
72°DR
366°RI
144°BI
Juil 1915 : 264°BI
72°DR
Juil 1915:132°DI
367°RI
143°BI
73°DR
368°RI
146°BI
73°DR
369°RI
146°BI
73°DR
370°RI
141°BI
71°DR
371°RI
114°BI
57°DR
372°RI
114°BI
57°DR
373°RI

41°DI

Régiments de nouvelle formation

RI

BI

DI ou CA

401°RI
mai 1915: 313°BI
157°DI
402°RI

mai 1915: 313°BI

157°DI
403°RI
mar 1915:301°BI
151°DI
404°RI
mar 1915:310°BI
35°CA
Juin 1915:121°DI
405°RI
mar 1915:307°BI
154°DI
avril 1915: 5°Armée
Juil 1915:130°DI
406°RI
juil 1915: 315°BI
158°DI
407°RI

mar 1915: 307°BI

154°DI
avril 1915: 5°Armée

Juil 1915:130°DI

408°RI
avr 1915: 303°BI
13°CA
Juin 1915:120°DI
409°RI
avr 1915: 303°BI
13°CA
Juin 1915:120°DI
410°RI
mar 1915:301°BI
151°DI
411°RI
mar 1915:305°BI
Grp Reims
Juin 1915:123°DI
412°RI
mar 1915:305°BI
Grp Reims
Juin 1915:123°DI
413°RI
avr 1915: 309°BI
154°DI
414°RI
avr 1915: 309°BI
154°DI
415°RI
avr 1915 : 54°BI
avril 1915 : 27°DI
416°RI
avril 1915: 56°BI
28°DI
417°RI
mar 1915:310°BI
Juil 1915: 92°BI
35°CA
Juin 1915:121°DI
418°RI
mar 1915:306°BI
153°DI
419°RI
aou 1915:315°BI
158°DI
420°RI
aou 1915:316°BI
158°DI
421°RI
aou1915:316°BI
158°DIReal Time Web Analytics